VI Edycja Konkursu „Znam i lubię język rosyjski”

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach już po raz szósty zorganizowało Konkurs pn. „Znam i lubię język rosyjski” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. W eliminacjach, które odbyły się 17 marca br. udział wzięło 43 uczniów z 15 szkół gimnazjalnych reprezentujących 4 powiaty: bialski, włodawski, parczewski i łukowski. Konkurs został objęty honorowym patronatem: Starosty Powiatu Bialskiego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Wójta Gminy Wisznice, Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie i Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.

Wśród gości zaproszonych na tegoroczną edycję Konkursu znaleźli się m.in.: Janusz Skólimowski – wicestarosta powiatu bialskiego, Piotr Dragan – wójt gminy Wisznice, Prof.dr hab. Feliks Czyżewski – kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Prof.dr hab. Petar Sotirov – kierownik Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Aleksandr Dodonov – kierownik departamentu języka rosyjskiego w Rosyjskim  Ośrodku Nauki i Kultury  w Warszawie, Irina Prokopova – dyrektor departamentu Kultury i nauki w  Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie, Józef Bryll – prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Po uroczystym otwarciu, powitaniu gości i eliminacjach konkursowych, uczestnicy wzięli udział w warsztatach językowych. Zorganizowano także spotkanie nauczycieli z zaproszonymi gośćmi.

Jury konkursowe w składzie: przewodnicząca – prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz, dr Katarzyna Oszust – Polak, mgr Weronika Markowska, mgr Sylwia Szpruch – Koprianiuk i mgr Elżbieta Wojtysiak, zdecydowało nagrodzić trzech uczestników z najlepszymi wynikami. Przyznano także dwa wyróżnienia.

Laureaci:

I miejsce Jan Jarowicz – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Terespolu,

II miejsce Adrian Kopeć – uczeń Gimnazjum nr 2 w Łukowie,

III miejsce Julia Słomkowska – uczennica Zespołu Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie.

Wyróżnieni:

  1. Klaudia Łukaszuk – uczennica Gimnazjum w Łomazach,
  2. Maria Zaniewicz – uczennica Gimnazjum nr 2 w Łukowie.

 

Medalem „Mickiewicz – Puszkin” za aktywny udział w nauczaniu języka rosyjskiego i promocję kultury Rosji w środowisku oświatowym powiatu bialskiego została uhonorowana nauczycielka języka rosyjskiego Marta Jaroszewicz. Medal został przyznany przez Kapitułę Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Medal wręczył Józef Bryll – prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż z roku na rok prestiż wisznickiego Konkursu systematycznie rośnie, podobnie jak liczba jego uczestników. Doceniają to sponsorzy  i fundatorzy nagród, których systematycznie przybywa. W tym roku byli to m.in.: Starosta Powiatu Bialskiego, Wójt Gminy Wisznice, Radny  Powiatu Bialskiego Łukasz Jaszczuk, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Wydawnictwo Szkolne PWN i wielu, wielu innych.

 

 

Materiał: Marta Jaroszewicz LO Wisznice

Scroll to Top