Rok 2022 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powicie Bialskim

Uchwałą Nr XLI/267/2021 Rada Powiatu w Białej Podlaskiej przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia Roku 2022 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. W 2022 r. przypada dwieście dziesiąta rocznica urodzin pisarza oraz sześćdziesiąta rocznica powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Zachęcamy samorządy, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do podejmowania inicjatyw i działań, których celem będzie upamiętnienie pisarza, jego twórczości i działalności.

Uchwała Stanowisko

Przewiń do góry