Rok 2023 Rokiem Biskupa Adama Naruszewicza w Powiecie Bialskim

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej Uchwałą Nr LVI/361/2023 z dnia 28 lutego 2023r. przyjęła stanowisko ustanawiające Rok 2023 Rokiem Biskupa Adama Naruszewicza w Powiecie Bialskim. W 2023 roku mija dwieście dziewięćdziesiąta rocznica urodzin tego wybitnego Polaka.

Adam Naruszewicz to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, poeta, historyk, biskup łucki, senator. Pełnił szczególną rolę w piśmiennictwie, uchodząc za jednego z czołowych przedstawicieli polskiej literatury XVIII wieku. Był też znakomitym historykiem. Na polecenie Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, opracowywał Historię narodu polskiego.

Pełnił wiele funkcji publicznych. Był m.in. sekretarzem Rady Nieustającej, orędownikiem Konstytucji 3 Maja. Od 1790 r. piastował urząd biskupa łuckiego z siedzibą w Janowie Podlaskim.  Na terenie swojego biskupstwa angażował się w przygotowanie sejmików deputackich i gospodarskich , które miały wyrazić aprobatę dla Konstytucji 3 Maja. Porządkował również archiwum biskupów łuckich.

W jednym z dzieł zawarł myśl, która nie straciła do dziś swojej aktualności: Nie urodzenie, lecz prawdziwe zasługi powinny być podstawą do chluby i nagród.

Scroll to Top