Rozmawiali o propozycjach zmian w prawie łowieckim i wirusie ASF

Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka na spotkanie z rolnikami i samorządowcami do siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przyjechał Poseł na sejm RP dr Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania były proponowane zmiany w ustawie o prawie łowieckim i kwestie związane z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń w powiecie bialskim. W dyskusji uczestniczyli m.in. wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Radomir Bańko, a także radni powiatowi, wójtowie, sołtysi i przedstawiciele związków zawodowych rolników.

Tematy poruszane podczas spotkania są wciąż aktualne i nieustannie wzbudzają w rolnikach wielkie emocje. Producenci trzody chlewnej, którzy byli zmuszeni zrezygnować z hodowli w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa afrykańskiego pomoru świń i dodatkowo borykają się ze skutkami źle prowadzonej gospodarki łowieckiej, zarzucają rządzącym lekceważące podejście w stosunku do ich trudnej sytuacji i brak konkretnych rozwiązań ich problemów. W związku z tym padało wiele pytań m.in. odnośnie tego kiedy można spodziewać się wypłat rekompensat z tytułu skupu interwencyjnego, kiedy nowe prawo łowieckie wejdzie w życie i jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja dzierżawy obwodu łowieckiego nr 19 w gminie Międzyrzec Podlaski. Ta ostatnia kwestia w dalszym ciągu nie została rozwiązana. Według Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego obwód ten powinien być wydzierżawiony dotychczasowemu dzierżawcy – kołu łowieckiemu nr 193 „Diana” ze Stężycy. Nie zgadzają się z tym mieszkańcy terenów położonych w rejonie obwodu łowieckiego nr 19, według których koło nie wywiązywało się ze swoich podstawowych obowiązków. Rolnicy wielokrotnie skarżyli się na niedostateczne i nie terminowe szacowanie szkód łowieckich oraz opieszałość w wypłacaniu odszkodowań. Z tego też powodu koło „Diana” nie otrzymało pozytywnych opinii wójta gminy Międzyrzec Podlaski i Lubelskiej Izby Rolniczej. O wydanie takich opinii przez wójtów gmin w odniesieniu do wszystkich kół łowieckich, które zarządzały obwodami na terenie powiatu bialskiego wystąpił starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Poseł Jarosław Sachajko przedstawił uczestnikom spotkania propozycje poprawek do ustawy regulującej prawo łowieckie, która aktualnie jest procedowana w Sejmie. Na zakończenie apelował do rolników, by działali wspólnie, informowali na bieżąco o swoich problemach jego samego i lokalnych parlamentarzystów oraz mobilizowali ich do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej z powiatu bialskiego.

 

 

 

 

 

Scroll to Top