Rozmawiali o Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

3 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie Konwentu do Spraw Opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. W spotkaniu, które otworzył starosta bialski Mariusz Filipiuk, udział wzięli członkowie Konwentu, czyli m.in. radni powiatu bialskiego, przedstawiciele władz gminnych, instytucji pozarządowych, reprezentanci przedsiębiorców, stowarzyszeń, działających na terenie powiatu, a także kadra kierownicza Starostwa oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu tj. Zarządu Dróg Powiatowych, czy szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Spotkanie poprowadziła Teresa Szot – Gabryś, adiunkt w Warszawskiej Szkole Wyższej, doradca i konsultant m.in. ws. wniosków unijnych, czy tworzenia strategii. Spotkanie miało charakter warsztatowy, uczestnicy pracowali w kilkuosobowych grupach nad problemami z dziedzin takich jak kultura, czy gospodarka. Następne spotkanie tego typu odbędzie się w połowie września.

Strategia, o której mowa, wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Dlatego również mieszkańcy powiatu bialskiego mogą wziąć udział w jej powstawaniu. Mogą to zrobić poprzez wypełnienie specjalnej ankiety, której wzór dostępny jest na stronie internetowe Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej powiatbialski.eu. Jej celem jest poznanie opinii na temat warunków życia w powiecie oraz rozpoznanie istotnych problemów i potrzeb mieszkańców, które powinny być uwzględnione w planowaniu kierunków rozwoju powiatu. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej i wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii. Badanie ankietowe rozpoczęły się 23 lipca i potrwają do 20 sierpnia.

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail:  owe@powiatbialski.pl albo złożyć w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój nr  324.

Scroll to Top