Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

W związku z występującym w dalszym ciągu zagrożeniem wysoce zjadliwą ptasią grypą u ptaków hodowlanych i dzikich, prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1944) i wprowadzonych zmian.

Scroll to Top