Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”

Województwo Lubelskie/Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej”.

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Do udziału w projekciezapraszamy nauczycieli/nauczycielki oraz kadrę kierowniczą publicznych/niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów kształcenia ogólnego (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia)
z województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Szkołę do projektu zgłasza dyrektor.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Możliwość realizacji szkoleń w roku szkolnym 2021/2022.

  1. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
    • edukacji wczesnoszkolnej
    • przedmiotów humanistycznych
    • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
    • przedmiotów artystycznych
  2. Dla nauczycieli informatyki

Wszyscy nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mają dostęp do materiałów online uzupełniających szkolenie.

Działania projektowe umożliwią dyrektorom/nauczycielom nabycie praktycznych umiejętności stosowania różnorodnych aplikacji edukacyjnych, narzędzi, portali i zasobów cyfrowych w codziennej pracy. Nauczyciele dowiedzą się, jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach, poza lekcjami, w szkole i w terenie, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania.

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów – nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się poza godzinami pracy uczestników. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli www.lscdn.pl w zakładce Projekty/Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej.

Scroll to Top