Rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 7 stycznia 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie  kultury fizycznej i turystyki dofinansowanych z budżetu Powiatu w Białej Podlaskiej.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Rezygnacja z dotacji

Scroll to Top