Samorząd gminny przyjazny kulturze

W dniu 12 marca 2024 r.  Kapituła Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 8 Starosty Bialskiego z dnia 11 marca 2024 r.  zapoznała się z ankietami nadesłanymi w ramach konkursu Samorząd gminny przyjazny kulturze. Decyzją kapituły nagrodę za rok 2023 w wysokości 5 000,00 zł, przeznaczoną na cele związane z kulturą, otrzymuje Gmina Konstantynów.

Cele konkursu są następujące:

  • wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną,
  • stymulowanie zaangażowania gmin w kultywowaniu tradycji, nowoczesnych form kultury, czytelnictwa, inwestycji służących kulturze,
  • stymulowanie współpracy pomiędzy gminą a instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną,
  • promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

Serdecznie gratulujemy zwycięskiej gminie, a pozostałym dziękujemy za udział w konkursie. Nagroda oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wręczone podczas Dnia Działacza Kultury Powiatu Bialskiego.

Scroll to Top