Seniorzy z Klubu Seniora w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym

Seniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny senior!” uczestniczyli w wycieczce do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego, która odbyła się 5 lipca 2021 roku. Wyprawę turystyczną seniorzy  rozpoczęli od spaceru  parku w Nałęczowie z przewodnikiem. Uczestnicy odwiedzili wielki przeszklony pawilon przypominający rotundę w nałęczowskim Parku Zdrojowym czyli Pijalni Wód Mineralnych.  W Palmiarni znajduje się fontanna oraz kran, zasilane ze źródła miłości. Każdy przybywający do Nałęczowa chce jej koniecznie spróbować i podziwiać piękne rośliny Palmiarni. Następnie wraz z przewodnikiem seniorzy poznali historię uzdrowiska i jego znaczenie.  W dalszej części wyjazdu na trasie był Kazimierz Dolny. Po obiedzie wszyscy udali się na rejs statkiem po Wiśle do Janowca i z powrotem. W dalszej części wyjazdu wraz z przewodnikiem seniorzy przemierzali piękne uliczki Kazimierza Dolnego zanurzając się w poznawaną historię miasta. Grupa udała się do Muzeum Nadwiślańskiego do Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej. W skład kolekcji wchodzą zbiory artystyczne i historyczne zdobnictwa dawnego i współczesnego.  Po spacerze seniorzy wraz z przewodnikiem udali się do Kościoła farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Na zakończenie był czas na zakup pamiątek. Seniorzy po pokonaniu bardzo wymagających tras wrócili bardzo zadowolenia z wyjazdu.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Autor tekstu: Aleksandra Bzowska
Autor zdjęć: Łukasz Węda

Scroll to Top