I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że trwa I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski.

Celem Konkursu jest promocja regionu lubelskiego poprzez stworzenie unikalnej opowieści, która zainspiruje do odwiedzenia regionu i będzie nawiązywać do hasła: „Lubelskie. Smakuj życie!”.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o konkursie na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować film, który:

– dostarczy informacji o atrakcjach turystycznych regionu lubelskiego, będzie łatwy do zapamiętania, będzie autentyczny;

– zainspiruje do odwiedzenia regionu lubelskiego, do jego poznania poprzez turystykę aktywną (m.in. rowerową, kajakową, konną), do spędzenia czasu pośród ludzi, przyrody i wyjątkowych miejsc regionu – do delektowania się życiem.

Zapraszamy do zgłaszania filmów wykonanych techniką cyfrową (kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem). Długość filmu nie powinna przekroczyć 3 minut (minimalna długość: 15 sekund);

Dla autorów najciekawszych prac czekają nagrody:

I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł

II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł

III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł

W konkursie przewidziane są również trzy wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kartą zakupową o wartości 500 zł.

Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione osoby otrzymają również zestaw promocyjny „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Nagrodzone Filmy będziemy chcieli wykorzystywać do promocji Regionu Lubelskiego w Polsce jak i za granicą.

Termin nadsyłania filmów mija 17 września 2021 r.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Pracę konkursową zapisaną na płycie CD/DVD lub nośniku pendrive wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia i oświadczeniami należy przesłać pocztą lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (z dopiskiem: „KONKURS FILMOWY”) lub dostarczyć osobiście na powyższy adres.

Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie https://promocja.lubelskie.pl/turystyka/ogolnopolski-konkurs-filmowy/

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Oddział Turystyki – tel. 81 44 16 786 lub 81 44 16 794, email: promocja@lubelskie.pl.

Scroll to Top