Rolnicy z wizytą u starosty bialskiego

22 grudnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej grupa rolników złożyła na ręce starosty bialskiego Mariusza Filipiuka oficjalny protest na jedno z działających na terenie naszego powiatu koło łowieckie. Rolnicy zwrócili się z prośbą o pomoc w związku ze szkodami, jakie powoduje dzika zwierzyna (sarny, dziki, jelenie) na polach uprawnych. Zwrócili szczególną uwagę na brak współpracy koła z rolnikami, zaniedbania i lekceważące podejście do obowiązku regulowania liczebności dzikiej zwierzyny. Skutkiem tego jest nagminne niszczenie upraw przez duże stada, a co za tym idzie ograniczenie produkcji rolnej i zubożenie gospodarstw. Starosta bialski przyjął skargę i zobowiązał się do podjęcia odpowiednich kroków w celu udzielenia rolnikom niezbędnej pomocy w tej trudnej sytuacji.

Scroll to Top