Rozmawiali o projekcie w ramach współpracy transgranicznej

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się drugie spotkanie dotyczące przygotowania projektu partnerskiego w ramach Priorytetu 3.1 Wsparcie dla rozwoju zdrowia i usług socjalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Filipiuk – starosta bialski, Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz przedstawiciele obu zaangażowanych placówek medycznych tj.: dyrektor Wiesław Zaniewicz i z-ca dyrektora Maciej Płaszewski z Samodzielnego Państwowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim – partner wiodący, z-ca dyrektora Ludmiła Wisznik i Aleksander Borodin – lekarz anestezjolog z Brzeskiej Centralnej Polikliniki – partner projektu.

W ramach spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące końcowego kształtu koncepcji wspólnego, polsko-białoruskiego projektu zdrowotnego.

Scroll to Top