spotkania w ministerstwach

11 lipca na zaproszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej starosta bialski Tadeusz Łazowski spotkał się w Warszawie z podsekretarz stanu Elżbietą Seredyn. Omówione zostały kwestie pomocy społecznej i  jej funkcjonowania w powiecie bialskim.

Tego samego dnia starosta bialski spotkał się również z Tadeuszem Sławeckim  – sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji oświaty powiatu bialskiego, a szczególnie możliwościach wynikających z kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

u podsekretarz stanu  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  Elżbiety Seredyn

 

w MInisterstwie Edukacji Narodowej z sekretarzem stanu Tadeuszem Sławeckim

 

Scroll to Top