spotkanie burmistrzów i wójtów

Aktualnym tematom było poświęcone spotkanie starosty bialskiego z wójtami i burmistrzami, które zostało zorganizowane 16 lutego w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskie. Na spotkaniu byli również obecni dyrektorzy wydziałów starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych.

Na wstępie Tadeusz Łazowski podziękował za wspólne projekty realizowane w powiecie m.in. związane z Internetem szerokopasmowym. Stwierdził, że obecny okres programowania wymaga projektów opartych na współuczestnictwie wielu samorządów, wtedy szanse są większe. Pogratulował zatem tym samorządom, którzy nadali temu zrzeszeniu konkretny kształt w postaci „Doliny Zielawy” czy „Aktywnego Pogranicza”.

W kwestii ustalenia współpracy gmin ze Starostwem w kontekście 25-lecia odrodzonych samorządów w Polsce starosta wspólnie z dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Bożenną Kaliszuk zaproponował włączenie się i organizacyjne, i finansowe w publikację „XV lat odrodzonych samorządów ziemi bialskiej”. Byłaby to kontynuacja wydawnictwa, które ukazało się pięć lat temu. Miałaby ona być kroniką tych ostatnich lat, ale też miałaby ukazać plany i zamierzenia, a wszystko wzbogacone aktualnymi zdjęciami. O ile włączą się w to wszystkie samorządy powiatu wydawnictwo planowane jest na koniec maja lub początek czerwca. Wydawanie wspólnie materiałów promujących nasze dziedzictwo jest znacznie mniej kosztowne, a przy okazji można też korzystać ze środków zewnętrznych.

Starosta zachęcił włodarzy do własnych inicjatyw związanych z upamiętnieniem tej rocznicy. W samorządzie powiatowym natomiast obok wydawnictwa w okolicy daty rocznicowej (27 maja) będzie mieć miejsce sesja rady powiatu. Podczas niej starosta pragnie uhonorować te osoby, które pracują na rzecz samorządności już 25 lat, jako radni, wójtowie, sekretarze, skarbnicy.

Inną książką, która ma się ukazać w tym roku, będzie zbiór wydarzeń, opis twórców, grup i zespołów działających na terenie powiatu bialskiego, a jeśli będzie chęć również Białej Podlaskiej.

Przy okazji wydawnictw starosta bialski podziękował za czasopisma, monografie czy roczniki poszczególnych gmin. Stwierdził, że wysoko sobie ceni te formy aktywności, które służyć będą współczesnym, ale też przyszłym pokoleniom. Nie mogło również zabraknąć słowa o „Gościńcu Bialskim” , który jest już wydawany od 13 lat. Stąd też Tadeusz Łazowski zachęcił do wysyłania materiałów do tego czasopisma, aby to na poziomie powiatowym chwalić się dokonaniami.

Starosta zachęcił także do włączenia się w obchody roku Legionów Polskich, ustanowionego przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej.

Obszernie powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „ Razem dla Serca” omówiła Marianna Tumiłowicz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Zwróciła się ona do wójtów o rozpropagowanie go na terenie gminy i pomoc organizacyjną w realizacji.

W kwestii dróg i zasad partycypacji w kosztach mówiła Krystyna Beń dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Natomiast dyrektor Stanisław Bryndziuk z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zaprosił do korzystania z narzędzi nowego portalu geodezyjnego, który powstał z projektu „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”.

Rzecznicy prasowi Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej Jarosław Janicki oraz prezydenta miasta Biała Podlaska Michał Trantau przedstawili idee nadania sztandaru policji, które ma się odbyć podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Białej Podlaskiej. Zaapelowali do obecnych o członkostwo w komitecie organizacyjny, jako do osób cieszących się autorytetem.

Był też czas na dyskusję i pytania.

_DSC0064 _DSC0066

Scroll to Top