spotkanie konsultacyjne

W dniu 2 lipca w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne „Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego” w zakresie przygotowania do jej aktualizacji w 2015 r. Spotkanie było zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” w ramach realizowanego projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na spotkanie byli zaproszeni przedstawiciele gmin z terenu powiatu bialskiego z wójtami na czele, jak również przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Celem spotkania było zebranie uwag i sugestii, które będą mieć później swoje odzwierciedlenie w przyszłej aktualizacji Strategii.
Na wstępie spotkanie otworzył starosta bialski Tadeusz Łazowski, który poinformował obecnych o dokonaniach i realizacji celów, które stawia sobie powiat w zakresie dalszego rozwoju regionu.
Następnie Radosław Dudziński – wiceprezes Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawił prezentację na temat założeń projektu oraz możliwości finansowania wniosków w nowej perspektywie finansowej EU na lata 2014 – 2020.
Konsultacje społeczne przebiegały w formie otwartej dyskusji moderowanej przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz ekspertów wspierających proces konsultacji. Pierwszy moduł był poświęcony sferze społecznej. Natomiast moduł drugi poświęcony był sferze techniczno-gospodarczej. Uczestnicy po zapoznaniu się z prezentacjami tematycznymi pracowali w grupach nad wyznaczonymi zagadnieniami prezentowanego obszaru. Wnioski z przeprowadzonej dyskusji przypuszczalnie będą służyć w opracowywaniu aktualizacji strategii, a z pewnością spotkanie było ciekawym doświadczeniem z prowadzenie konsultacji nad problemami życia społecznego i gospodarczego w powiecie bialskim.

 

 

Scroll to Top