Spotkanie Noworoczne z sołtysami z terenu powiatu bialskiego

Po raz pierwszy odbyło się Spotkanie Noworoczne z sołtysami z terenu powiatu bialskiego. Miało ono miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 26 stycznia. Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przybyli również wójtowie i ich przedstawiciele, a także radni powiatowi.

Sołtysi w części informacyjnej spotkania wysłuchali Radomira Bańko – powiatowego lekarza weterynarii, który przedstawił obecnym prezentacje np. historii i przebiegu wirusa grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, tzw. wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Wskazał pośrednie i bezpośrednie przyczyny występowania tej choroby, a także środki konieczne do zastosowania, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby na terenie powiatu bialskiego.

Robert Leśniak – prezes Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom z Dołhy przedstawił czym zajmuje się organizacja, która od 1992 r. działa w celu terapii i leczenia w jedynym stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień w powiecie bialskim. Przedstawił także ofertę i propozycję profilaktyczne fundacji.

Następnie zebrani mogli wysłuchać, co na temat dzierżaw obwodów łowieckich polnych ma do powiedzenia Przemysław Bierdziński – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska. Omówił podstawę prawną i zmiany mające wejść w ustawie prawo łowieckie, a także jakie wymagania zawiera umowa dzierżawy obwodów łowieckich polnych podpisywana przez starostę bialskiego z kołami łowieckimi. Zawierają one zapisy m.in. odnoszące się do terminowego i zgodnego z prawem wypłacania przez koła odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Przeprowadzona analiza działalności kół łowieckich spowodowała, że starosta bialski wypowiedział umowę dzierżawy już 3 kołom.

O wspólnocie gruntowej natomiast mówił Stanisław Bryndziuk – dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Przedstawił on stan prawny oraz kwestię regulacji i aktualizacji tej formy nieruchomości, która zajmuje na terenie powiatu bialskiego łączną powierzchnię 3576 ha. Wspólnot gruntowych jest w powiecie 141.

Blok informacyjny zakończyła prezentacja Ewy Tymoszuk – powiatowego rzecznika konsumentów, która przedstawiła zgromadzonym temat „Odpowiedzialność sprzedawcy, a rękojmia i gwarancja za wady rzeczy”. Mówiła ona czym się różni rękojmia od gwarancji i jakie wynikają z tego tytuły możliwości reklamacji dla konsumenta.

Było wiele pytań do prelegentów. Dyskusje odbywały się nie tylko na sali, ale też po spotkaniu można było porozmawiać i doprecyzować ważne sprawy nurtujące sołtysów. W trakcie podkreślano, że taka forma jest potrzebna i powinna być kontynuowana.

Dalsza część miała już charakter noworocznego spotkania. Starosta bialski zwrócił się z noworocznymi życzeniami do obecnych: Życzę Państwu dużo zdrowia i spokoju. Życzę należnego szacunku od mieszkańców i władz za społeczną i niełatwą pracę, którą wykonujecie. Niech ten Nowy 2017 Rok będzie dobry dla nas wszystkich, niech będzie rokiem spokoju, nadziei i radości.

Na koniec odbyło się wspólne kolędowanie, które animował zespół „Kaczeńce” z Czosnówki.

Scroll to Top