Spotkanie noworoczne z sołtysami

Sołtysi z gmin powiatu bialskiego wzięli udział w spotkaniu noworocznym, które odbyło się 23 stycznia w sali widowiskowej przy ul. Brzeskiej 41. Zebranych gości przywitał gospodarz spotkania starosta bialski Mariusz Filipiuk, który podsumował krótko ubiegły rok, dziękując jednocześnie gospodarzom za ich ciężką pracę w rolnictwie. Po życzeniach noworocznych sołtysi mogli wysłuchać dwóch prelekcji. Pierwszą, na temat nowego prawa wodnego i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych wygłosił Henryk Gmitruczuk. Druga prezentacja dotyczyła występowania kornika ostrozębnego w lasach prywatnych. Przedstawił ją zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski Piotr Kowalczuk.

Spotkanie zakończyło się przy dźwiękach kolęd i pieśni biesiadnych w wykonaniu Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Łobaczewianki” z Łobaczewa Małego.

Scroll to Top