Spotkanie o łowiectwie

W dniu 18.04.2016 r. w Białej Podlaskiej starosta bialski zorganizował spotkanie w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej łowiectwa na terenie powiatu bialskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych organizacji i samorządów mających wpływ na realizację gospodarki łowieckiej.

Spotkanie rozpoczął Mariusz Filipiuk – starosta bialski. Powitał wszystkich przybyłych i stwierdził: W marcu przyszłego roku kończą się umowy na dzierżawę obwodów łowieckich, które były podpisane na 10 lat. Ze względu na wystosowywane sygnały do starostwa od rolników na niewłaściwe traktowanie ich przez koła łowieckie oraz w kwestiach nie prawidłowego oszacowania szkód łowieckich zostało zorganizowane spotkanie, żeby na ten temat porozmawiać i to, co do tej pory nie funkcjonowało dobrze – poprawić. Koła łowieckie bowiem są potrzebne rolnikom, a rolnicy kołom łowieckim. Dziś musimy wypracować takie standardy, które pozwolą na realizację dobrej współpracy na przyszłość.

Zatem podczas spotkania poruszono takie sprawy, jak: realizacja planów łowieckich, kontynuacja umów na dzierżawę obwodów łowieckich, a także kierunki planowanych zmian prawnych w zakresie łowiectwa.

Roman Laszuk Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej podsumował ubiegły rok gospodarczy, podając informację o ilości odstrzałów zwierzyny łownej, a także przedstawił sytuację w realizacji odszkodowań za szkody łowieckie.

Natomiast Mariusz Łukaszuk dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej omówił tematykę umów dzierżawy obwodów łowieckich dzierżawionych przez starostę bialskiego, które w przyszłym roku wygasają. Poinformował także o sytuacji jaka wynika z Uchwały VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego odnośnie obwodów łowieckich polnych i leśnych na terenie powiatu bialskiego.

Podczas spotkania głos zabrał Radomir Bańko – Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przybliżył kwestię związane z odstrzałem sanitarnym w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Przedstawił on obecną sytuację w Polsce i Europie oraz poinformował o formach monitoringu tego zagrożenia na naszym obszarze.

Dr Roman Stec z Instytutu Nauk o Zdrowiu Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mówił o problematyce przepisów prawa, realizacji ich przez koła łowieckie oraz rozwiązaniach proponowanych przez rządzących.

Podjęta była także dyskusja o współpracy rolników i myśliwych, a także problematyce szacowania szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele kół łowieckich, którzy informowali o trudnościach w realizacji gospodarki łowieckiej.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska podsumował spotkanie i oznajmił, że w interesie całego społeczeństwa jest prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej. Podziękował także za liczną obecność.

W odpowiedzi na głosy pojawiające się z sali starosta bialski zadeklarował, że będzie przygotowane stanowisko ze spotkania, które zostanie przekazane instytucjom ustanawiającym  prawodawstwo w omawianym zakresie.

 

Scroll to Top