spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu bialskiego

Na specjalne zaproszenie Starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego 23 listopada w sali Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie heraldyka Roberta Fidury z przedstawicielami samorządowców powiatu bialskiego. Celem spotkania było ustalenie poprawności herbów i insygniów heraldycznych dla miast i wsi naszego powiatu.

 

Scroll to Top