Spotkanie robocze w sprawie naboru wniosków do RPO

W związku z nowym naborem wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 odbyło się spotkanie dla dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat bialski oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Szczególnie zwrócono uwagę na trzy działania: 12.2 Kształcenie ogólne (nabór do maja) , 12.4 Kształcenie zawodowe (również do maja), 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego (planowany nabór od maja). Na owym spotkaniu w Białej Podlaskiej 10 marca była obecna Beata Romejko z firmy Europerpektywa z Lublina, która przybliżyła obecnym szczegółowe kryteria naboru oraz sposób oceniania.

Następne spotkanie planowane jest w przyszłym tygodniu. Do tego czasu dyrektorzy mają przygotować konkretne zamierzenia dotyczące poszczególnych szkół.

Scroll to Top