V Konkursu Języka Rosyjskiego w Wisznicach

Znamy już laureatów V Konkursu Języka Rosyjskiego „Znam i lubię język rosyjski” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach.

Odbył się on 10 marca 2016 r. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów z 13 szkół gimnazjalnych z 4 powiatów: włodawskiego, bialskiego, parczewskiego i m. Biała Podlaska. Przybyli oni ze swoimi opiekunami, nauczycielami języka rosyjskiego. Reprezentowali następujące szkoły: Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, Gimnazjum im. Jana Pawła II (opiekunowie: Maria Haciuk, Joanna Dubij – 2 uczniów), Zespół Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie (opiekun: Ewa Dudzińska – 3 uczniów), Zespół Szkół Publicznych nr 1 Gimnazjum Publiczne im. Św. Królowej Jadwigi w Terespolu (opiekun: Elżbieta Kuczko – 2 uczniów), Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamojskich we Włodawie (opiekun: Izabela Sawicka – 3 uczniów), Zespół Szkół Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej (opiekun: Krystyna Dmitruk – 2 uczniów), Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej (opiekunowie: Bartosz Prokop, Barbara Michaluk, Olena Wasilewska – 3 uczniów), Zespół Szkół w Sławatyczach (opiekun: Walentyna Sławińska – 3 uczniów), Zespół Placówek Oświatowych w Chotyłowie (opiekun: Joanna Juszczuk – 3 uczniów), Zespół Placówek Oświatowych. Gimnazjum im. Jana Sapiehy w Kodniu (opiekun: Halina Charytoniuk – 3 uczniów), Publiczne Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Sosnówce (opiekun: Aneta Kwiecińska – 2 uczniów), Publiczne Gimnazjum im. Żołnierzy KOP w Hannie (opiekun: Marianna Jakubiuk – 3 uczniów), Publiczne Gimnazjum nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach (opiekun: Sylwia Szpruch-Koprianiuk – 3 uczniów), Zespół Szkół Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach (opiekun: Ewa Korszeń – 3 uczniów).

Jeszcze przed napisaniem godzinnego testu słowo do młodych zdolnych gimnazjalistów rzekli starosta bialski Tadeusz Łazowski, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie prof. dr hab. Michał Sajewicz, dyrektor liceum w Wisznicach Monika Władyczuk-Pakuła. Dyrektor powitała gości i podziękowała za obecność. Podkreśliła, że liceum w Wisznicach stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju umiejętności językowych uczniów, szkoła realizuje wiele przedsięwzięć i inicjatyw temu służących. Efektem tego jest chociażby sukces uczennicy z II klasy Magdalena Linkiewicz, która w eliminacjach okręgowych XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego przeprowadzonych w Lublinie zajęła I lokatę, kwalifikując się do etapu centralnego. Wśród pozostałych gości byli obecni: dr hab. Alina Orłowska wicedyrektor IFS UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Feliks Czyżewski kierownik Zakładu Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Łukasz Jaszczuk radny powiatu bialskiego, Piotr Dragan wójt Gminy Wisznice, Bogusław Szczęśniak dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach, Mirosław Konieczny dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej.

Laureatami konkursu zostali z I miejscem Aleksandra Konieczna z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Woli Uhruskiej (37 pkt na 40 pkt), II – Weronika Kulbicka z Gimnazjum Wola Uhruska (35 pkt na 40 pkt), III -Marta Onyszczuk z Gimnazjum im Jana Sapiehy w Kodniu (33pkt). Wyróżnienia przyznano: Janowi Jarowiczowi (32 pkt) i Lizavecie Philips (31 pkt) z Gimnazjum Publiczne im. Św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Uczestnicy z opiekunami mogli również obejrzeć część artystyczną w wykonaniu młodzieży z LO w Wisznicach. Przy okazji konkursu miała miejsce dyskusja na temat roli i kondycji języka rosyjskiego we współczesnej szkole, w której wzięli udział nauczyciele akademiccy, dyrektorzy szkół, nauczyciele języka rosyjskiego i samorządowcy.

Scroll to Top