spotkanie u rektora PSW

Współpraca samorządu powiatu bialskiego z Państwową Szkołą Wyższą im. im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej układa się prawidłowo. Jednak będzie ona ściślejsza, a to za przyczyną planów wspólnie omawianych 27 stycznia. Tego dnia w PSW odbyło się spotkanie starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego z władzami bialskiej uczelni z rektorem prof. zw. dr hab. Józefem Bergierem na czele. Podczas niego rozmawiano o możliwościach współpracy w zakresie kształcenia. W planach jest m.in. otwarcie filii na bazie szkolnej w Terespolu służącej nauce języka polskiego Polakom za naszą wschodnią granicą, współpraca w zakresie projektu „Razem dla serca”, czy kształcenie m.in. w ramach praktyk języka angielskiego w szkołach prowadzonych przez powiat bialski. Na razie są to plany, a dalsze rozmowy już na gruncie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej będą prowadzone w późniejszym terminie.

 

Scroll to Top