Spotkanie w Nadleśnictwie Chotyłów przez przeszukiwaniem lasów

W dniu 3 listopada w Nadleśnictwie Chotyłów odbyła się odprawa służbowa związana z przeszukaniem lasów w poszukiwaniu „padłych” dzików w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego. Została ona zorganizowana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta bialski Mariusz Filipiuk, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Mirosław Byra.

Odprawę poprowadził lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski, który przedstawił planowany przebieg poszukiwań.

W poszukiwaniach weźmie udział pododdział wojska tj. jedna kompania w liczbie 100 żołnierzy z 3. batalionu drogowo-mostowego w Chełmnie. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami żołnierze zostaną podzieleni na trzy zespoły. Pierwsza grupa w liczbie czterdziestu pięciu osób będzie pod organizacyjną opieką dwóch wyznaczonych do tego zadania leśniczych. Drugą grupą w ilości trzydzieści osób będą opiekowali się również dwaj leśniczy. Trzecia grupa w liczbie dwudziestu pięciu osób będzie pod opieką kolejno dwóch leśniczych. Czas przeszukiwania terenów leśnych to około 2,5 godziny.

Ponadto wojewódzki lekarz weterynarii przedstawił osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji na temat martwych dzików.

Następnie nadleśniczy w Chotyłowie Janina Giermaz przedstawiła informację o tym, kto z nadleśnictwa będzie opiekował się żołnierzami oraz jakie sektory leśne będą przeszukiwane. Natomiast zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej Jacek Martyniuk przedstawił obecnym procedurę dotyczącą postępowania ze znalezioną tuszą martwego dzika.

 

 

Scroll to Top