spotkanie w sprawie konsultacji społecznych

25 listopada w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 odbyły się konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bialskiego”. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym powierza organizatorowi, którym jest m.in. powiat  do wykonania wśród jego zadań  planowanie rozwoju transportu. W skutecznej realizacji tego założenia ma służyć właśnie plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Jego celem podstawowym ma być poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Plan o tyle jest ważny, że jego powstanie warunkuje od 1 stycznia 2017 r. wypłatę rekompensat przyznanych operatorowi publicznego transportu zbiorowego (wybranego przez organizatora przewoźnika na linii/liniach spełniających funkcję użyteczności publicznej) w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rozumieć tu należy ulgi określone ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego). Od 2017 r. zmieni się również wypłacający owe rekompensaty na powiatowe przewozy pasażerskie. W powiecie bialskim organizatorem ma być Starosta Bialski.

Plan dla powiatu bialskiego wykonała już firma Blueocean. Do 14 grudnia będzie on konsultowany. Z treścią dokumentu można zapoznać się: w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 pokój 29, w dniach pracy urzędu w godzinach 8:00 – 14:30 – wersja papierowa lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pod adresem: www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2015/11/Plan-Transportowy-dla-Powiatu-Bialskiego-Etap-III.pdf. Opinie dotyczące ww. dokumentu można składać w dniach 24. 11. 2015 r. – 14. 12. 2015 r. w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wydział Komunikacji, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: przewozy@powiatbialski.pl według formularza ze strony: www.powiatbialski.eu/?p=5855. Jako załącznik do projektu uchwały plan będzie stawiany na sesji grudniowej i stanowić będzie akt prawa miejscowego.

Spotkanie zorganizowane 25 listopada przez starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego zgromadziło radnych powiatowych, przedstawicieli urzędów miast i gmin, w tym Adama Chodzińskiego wiceprezydenta Białej Podlaskiej, przewoźników i zainteresowanych mieszkańców powiatu. Na początku o samym planie i założeniach mówił Czesław Warsewicz prezes firmy Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. Następnie można było zadawać pytania i dyskutować o problemach związanych z transportem publicznym i nowymi regulacjami prawnymi, które wejdą w życie od 2017 r. Poruszono kwestię linii użyteczności publicznej (w planie jest ich 16), omówiono dalszą drogę po zatwierdzeniu planu (m.in. forma wyboru operatorów czy zarządzanie publicznym transportem w ramach działań powiatowych), plusy i minusy nowych regulacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, współpracę przewoźników z gminami. Jak stwierdził dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Jan Konon po licznych pytaniach i dyskusji – dobrze, że spotkanie to miało miejsce na początku tworzenia planu, gdyż pozwoli to na lepszą realizację transportu publicznego, którego organizatorem będzie Starosta Bialski. Tadeusz Łazowski natomiast podziękował zainteresowanym za obecność na konsultacjach i za pracę Wydziału Komunikacji, który zajął się tym trudnym i wymagającym tematem. Starosta podkreślił, że zależy nam wszystkim na dobru mieszkańca, jednak w wytyczaniu linii należy zachować rozsądek.

Scroll to Top