Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) powiatu bialskiego

Starosta Bialski zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie logo powiatu bialskiego w postaci znaku graficznego, jak najpełniej określającego charakter powiatu jako regionu turystycznego o walorach przyrodniczych, jak również regionu o tradycjach wielokulturowości. Wybrane logo stanowić będzie podstawowy element promocji powiatu.

 

Organizator przewiduje jedną nagrodę główną:

1500 zł

 

Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną do 30 listopada 2015 roku do godz. 15.30 na adres: powiatbialski@lubelskie.pl

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego, nieograniczonego i bezpłatnego używania nagrodzonego znaku graficznego (logo) do celów promocyjnych powiatu bialskiego
i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój nr 314, 315.

Scroll to Top