Spotkanie w sprawie LOT

Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu w sprawie utworzenia lokalnej organizacji turystycznej na terenie powiatu bialskiego. Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przybyli do Pensjonatu „Uroczysko Zaborek”: władze samorządowe, zainteresowane organizacje pozarządowe, właściciele gospodarstw agroturystycznych, biura podróży, firmy prowadzące działalność okołoturystyczną, zainteresowane osoby fizyczne.

Spotkanie informacyjne, które odbyło się 26 września miało na celu przybliżyć obecnym funkcjonowanie LOT i korzyści z niej wynikające oraz zaprosić do tej formy współdziałania na rzecz turystyki na Południowym Podlasiu. Celem powołania lokalnej organizacji turystycznej jest promocja turystyki i tworzenie produktu turystycznego na terenie działania. Z założenia LOT ma łączyć różne podmioty w tym samorządy, stowarzyszenia, osoby prawne i osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki, promocji regionu, zapewniając bardziej skuteczne i skoordynowane wykorzystanie posiadanych walorów. Mówił o tym w swoim wystąpieniu starosta bialski. Wymieniając liczne walory kulturowe, krajobrazowe i turystyczne naszego terenu, stwierdził, że tkwi w materialnym dziedzictwie i naszych mieszkańcach potencjał na rozwój turystyki. Odniósł się też do działań w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej: Dzięki współpracy i partnerstwu możemy przyczynić się do rozwoju powiatu i wzrostu dochodów osiąganych z turystyki. Dlatego zdecydowanie należy działać razem, zwłaszcza gdy nie dysponujemy dużymi środkami finansowymi na działania marketingowe i promocyjne. Lokalna organizacja turystyczna mogłaby kumulować środki finansowe, skupiać wspólne działania, zadania, inicjatywy i w imieniu wszystkich podmiotów, które wstąpiłyby do tej organizacji, działać na rzecz promocji tego terenu i tworzenia nowych miejsc pracy. W obecnych czasach nie wystarczy wydać folder, prowadzić stronę internetową, zamieszczać ogłoszenia w prasie. Najważniejsze jest, żeby z silniejszym i większym partnerem przebić się nawet na forum międzynarodowe. Tylko kumulacja wspólnych pomysłów, środków i działań pozwoli na lepsze dotarcie do potencjalnych klientów. Uważam, że LOT może być bardzo skuteczną formą organizacyjną, która doprowadzi do rozkwitu turystyki w naszym regionie.

W ramach spotkania Jacek Janowski – wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej przybliżył korzyści wynikające z utworzenia lokalnej organizacji turystycznej. O działalności Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie z prezentacją wybranych produktów turystycznych mówił Robert Mazur – wiceprezes LROT. Natomiast Mariusz Kostka jako prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania przybliżył zgromadzonym szanse i zagrożenia funkcjonowania LOT-u w powiecie bialskim. Była także możliwość dyskusji i rozmów o konkretnej formie dla LOT-u w powiecie bialskim. Obecni podkreślali dobry pomysł na taką formę wspólnego działania na rzecz turystyki i dziękowali staroście za to spotkanie. Część z obecnych już na miejscu złożyła także deklaracje chęci utworzenia i przystąpienia do LOT. Ich ilość już w tym momencie umożliwia zorganizowanie zebrania założycielskiego.  Jednak samorządy mogą przystąpić do tej organizacji po uchwaleniu w miastach i gminach odpowiednich uchwał intencyjnych. Stąd też podmioty mają czas na złożenie deklaracji do 15 października. Po ich otrzymaniu Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zorganizuje spotkanie, na którym ukonstytuuje się nowa organizacja turystyczna na terenie powiatu bialskiego, która będzie mogła działać już samodzielnie.

Scroll to Top