Spotkanie w sprawie łowiectwa

  Serdecznie zapraszamy

na spotkanie zorganizowane przez Starostę Bialskiego, które odbędzie się

w dniu 18.04.2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej

przy ulicy Brzeska 41 w Białej Podlaskiej

 

Porządek spotkania:

  1. Powitanie – Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski.
  2. Informacja o:
  • realizacji rocznych planów łowieckich za rok gospodarczy 2015/2016
  • szkodach łowieckich i realizacji odszkodowań za szkody łowieckie
    Roman Laszuk Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej.

3. Umowy dzierżawy obwodów łowieckich na terenie powiatu bialskiego

Mariusz Łukaszuk – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

4. Dyskusja.

5. Wnioski, uwagi.

6. Zakończenie spotkania.

Spotkanie dotyczyć będzie spraw łowiectwa na terenie powiatu bialskiego. Zostali na nie zaproszeni burmistrzowie miast i wójtowie gmin z powiatu bialskiego, a także prezesi kół łowieckich, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Lubelska Izba Rolnicza, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Lublinie oraz nadleśniczowie nadleśnictw z terenu powiatu bialskiego.

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia ważnych bieżących informacji w powyższym temacie, ale także do przedłożenia stanowisk, wypracowania dalszej współpracy, a także uczulenie prezesów kół łowieckich w przypadku szkód dokonanych przez zwierzęta łowne, co będzie skutkowało zawarciem bądź nie przyszłorocznych umów dzierżawy obwodów łowieckich.

Scroll to Top