Spotkanie w sprawie Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie robocze starosty bialskiego Mariusza Filipiuka i wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

Tematem spotkania były drogowe inwestycje powiatowe i gminne, które mają zostać zrealizowane w powiecie bialskim w ramach Rządowego Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Program, którego koordynacją zajmuje się minister właściwy do spraw transportu zakłada, że łączne dofinansowanie z budżetu państwa zadań w latach 2016-2019 wynosić będzie 3,8 mld zł.

W ramach Programu powiat bialski złożył wnioski o dofinansowanie dwóch projektów o łącznej wartości dofinansowania blisko 6 mln zł.  Plany dotyczą drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) w miejscowości Witulin oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1009L Manie – Żabce na odcinku Halasy – Żabce.

Celem Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej poprzez tworzenie bezpiecznej i spójnej sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

 

Scroll to Top