spotkanie z dyrektorami jednostek

Omówienie problemów jednostek administracyjnych powiatu bialskiego było tematem spotkania starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z ich dyrektorami. Odbyło się ono 2.06.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Podczas narady starosta poruszył następujące kwestie: analiza stanu zatrudnienia (ewentualne braki lub przerosty w zatrudnieniu), sporawy kadrowe (wykorzystanie urlopów, wyznaczenie zastępcy podczas nieobecności). W konsultacji ze skarbnikiem powiatu Stefanem Klimiukiem, który również miał możliwość podzielenia się uwagami na temat wykorzystania i monitorowania budżetów jednostek, starosta mówił także o właściwym nadzorze nad powierzonym majątkiem, z propozycją programu oszczędnościowego jednostki do końca czerwca od każdego z dyrektorów. Poza tym starosta wspomniał o realizacji kontroli zarządczej, konieczności przeprowadzenia audytów w jednostkach, aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych oraz stron internetowych. Mówił też o konieczności sięgania po środki zewnętrzne, uatrakcyjnienie oferty, szczególnie szkół, a także przy okazji podzielił się uwagami na temat przeprowadzonych wizytacji w jednostkach. Głos zabrał także Marek Mazurek pełnomocnik starosty ds. zamówień publicznych i zaprosił na szkolenie na temat zmian w ustawie prawo zamówień publicznych. Starosta zapewnił, że w kwestiach problematycznych jest otwarty na rozmowy indywidualne.

 

Scroll to Top