Szlakiem Legionów

W Kobylanach zainaugurowano dziś XXI Marsz Szlakiem Legionów po Podlasiu. Jest to dwudniowy młodzieżowy rajd pieszy, którego trasa liczy ponad 30 kilometrów. Tegoroczna edycja imprezy rozpoczęła się uroczyście w Kobylanach. Na tamtejszej strzelnicy sportowej spotkali się wójtowie, przedstawiciele straży granicznej, policji, wojska, stowarzyszeń, a także młodzież, ich opiekunowie i dyrektorzy placówek.

Uczestnikami Marszu są uczniowie klas mundurowych z czterech szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski: Liceum Ogólnokształcące w Terespolu, Zespół Szkół w Janowie Podlaskim, Zespół Szkół w Małaszewiczach i Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach.

Podczas otwarcia Marszu podsumowane zostało współzawodnictwo sportowe i konkurs historyczny. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Kobylanami. Podobne wiązanki spoczęły w Koroszczynie i Neplach.

Celem pierwszego dnia Marszu jest Pratulin, gdzie dla uczestników zaplanowany jest zasłużony odpoczynek i nocleg. Przedtem jednak będą oni uczestniczyć w mszy świętej i spotkaniu z kustoszem pratulińskiego sanktuarium. Kolejną część trasy zaplanowano na drugi dzień Marszu. Po złożeniu kwiatów przy relikwiach męczenników w Pratulinie młodzież wyruszy do Janowa Podlaskiego. Tam nastąpi podsumowanie i zakończenie przemarszu.

Zadaniem organizowanego od lat marszu jest upamiętnienie polskich żołnierzy, dzięki którym możliwe było późniejsze odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzięki takim wydarzeniom młodzież ma możliwość poznawania historii i uczenia się pamięci o bohaterach walk niepodległościowych z Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele.

W tym roku organizatorami Marszu Szlakiem Legionów są: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, którego przedstawicielką w Kobylanach była dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Marianna Tumiłowicz oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu. Komendantem został Andrzej Korbal – nauczyciel z Terespola.

Wioletta Bielecka

 

Zdjęcia LO Terespol

 

Scroll to Top