Sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.20.2012.BS Biała Podlaska  dnia 20.11.2012

Sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


   Biała Podlaska dnia 05.12.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia. 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

Scroll to Top