Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach dróg powiatowych

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.2222-1/2011  Biała Podlaska dnia 11.01.2011

 Na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 26.01.2011

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.

Scroll to Top