Pomoc Organizacjom Pozarządowym

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, jako jeden z prężniej działających podmiotów sektora pozarządowego w Polsce, oferuje pomoc innym organizacjom, szczególnie tym małym nie posiadającym statusu OPP, w zakresie udzielenia wsparcia finansowego.

Dysponuje zaawansowaną bazą technologiczną (serwery, platformy e-learningowe ) oraz wykwalifikowaną kadrę doradców i konsultantów. Stowarzyszenie oferuje wsparcie przy pozyskiwaniu środków oraz dotacji na rozwój organizacji, jak i możliwość tworzenia partnerstwa przy wspólnej realizacji projektów.

Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą mogą skontaktować się z koordynatorami regionalnymi Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Informacje na ten temat znajdują się na stronie www.ps.org.pl

 

Scroll to Top