Środa z profilaktyką- Dzień bezpieczeństwa pacjenta.

W tym roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta przypada w niedzielę 17 września.

Bezpieczeństwo Pacjenta to także znajomość i umiejętność korzystania z uprawnień i dbanie o ich przestrzeganie.

W środę, 13 września, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na spotkanie ekspertem z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dr. n.med. Stanisławem Ostrowskim w godzinach od 12 do 14, w Sali Obsługi Klientów Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przy ulicy Nadstawnej 2-4 w Lublinie.

Pan doktor udzieli szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa pacjentów w kontekście ich uprawnień, uprawnień szczególnych, a także gdzie zgłaszać skargi oraz naruszenia praw pacjenta.

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Traktowanie pacjentów jak partnerów w procesie leczenia wpływa nie tylko na satysfakcję pacjenta, ale także na efekty terapeutyczne i poprawę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pacjentów stanowi podstawową zasadę opieki zdrowotnej.

Jakość udzielanych świadczeń jest priorytetem w strategii realizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – mówi dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Paweł Piróg. Wprowadzona ostatnio Ustawa o Jakości w Ochronie Zdrowia także zwiększy bezpieczeństwo pacjenta w systemie.

Świadomy i aktywny pacjent może wpływać na swoje bezpieczeństwo w systemie opieki zdrowotnej. Jednak, aby być świadomym pacjentem, trzeba znać swoje prawa i obowiązki oraz przysługujące uprawnienia.

Środy z Profilaktyką to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęcona profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej.

Informacja : Zespół komunikacji społecznej i promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Scroll to Top