Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości:

 

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 17 października 2011 r. do 07 listopada 2011 r. zostały wywieszone 2 wykazy 4 nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położone w obrębie  i gminie Leśna Podlaska przy ulicy Bialskiej 11 i przeznaczone do sprzedaży – tj. 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu.

 

 

 

Scroll to Top