Starosta Bialski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu – działka nr 386/4 o pow. 0,0912 ha, położona w 0001 Błonie, gmina Janów Podlaski

Treść wykazu poniżej:

Scroll to Top