Staże zawodowe z projektu zakończone

logo_FE_Program_Regionalny_rgbelka smakuj życie poziom

Sierpień to dla uczniów czas wakacyjnego odpoczynku, ale niektórzy z nich w tym czasie zainwestowali w swoją zawodową przyszłość. Mowa tu o stażystach z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim którzy uczestniczyli w projekcie „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość to 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Każdy taki staż w danym przedsiębiorstwie to 150 godzin nauki i praktyki. Młodym ludziom w nabywaniu zawodowego doświadczenia pomagali opiekunowie z firm.

W połowie sierpnia zakończyły się staże 10 uczniów z technikum hodowca koni w ZS w Janowie Podlaskim. Uczniowie ci uczyli się zawodu w spółce z o.o. Stadnina Koni w Janowie Podlaskim. Z końcem sierpnia zakończyły się staże 7 uczniów ZSP w Międzyrzecu Podlaskim w firmie ZREMB ,,POLAND” Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim, a kolejnych 2 uczniów zakończyło swój staż w Zakładzie Fryzjerskim Damskim Eugenii Grabarczyk. 3 stażystów zgłębiało praktyczną wiedze w firmie EUROPTIR 2 Grzegorza Leszczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim, 2 – w LIQUID SYSTEMS w Międzyrzecu Podlaskim, 1 – w firmie handlowo – usługowej Pixel w Terespolu, zaś 3 – w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, natomiast 3 – w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim. W tych czterech zakładach pracy byli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Ogółem w lipcu i sierpniu w stażach zawodowych w ramach projektu wzięło udział 46 uczniów.

Można mówić o bardzo dobrej współpracy między pracodawcami, stażystami i szkołami z powiatu bialskiego. Z pewnością będzie to miało wpływ na przyszłość zawodową tych młodych ludzi, a bardzo dobrze rokuje to na przyszłość, jeśli chodzi o szkoły zawodowe powiatu bialskiego i ich kontakt z pracodawcami. Te realne szanse gwarantował realizowany przez powiat bialski projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”.

Trzeba podkreślić, że projekt to również wymierne korzyści. W jego ramach uczniowie, którzy tego wymagali otrzymali specjalistyczne ubrania robocze, materiały, sprzęt oraz narzędzia pracy. Te ostatnie przejdą w posiadanie szkół uczestniczących w projekcie, które będą mogły z nich korzystać przy zajęciach zawodowych. Wszyscy stażyści po rozliczeniu się, otrzymali stypendium stażowe.

stażyści z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim

 

stażyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim

 

stażyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim (obecnie Zespół Szkół Technicznych)

Scroll to Top