stypendia starosty rozdane

Już po raz dziesiąty starosta bialski wręczył najlepszym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez powiat bialski stypendia naukowe.

Dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium jako pierwszym 8 października starosta bialski wręczył uczniom Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Kolejnymi, którzy otrzymali dyplomy byli stypendyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach, Zespołu Szkół im. W. St. Reymonta w Małaszewiczach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy w Terespolu. Nastąpiło to 13 października. Jako ostatni dyplomy otrzymali uczniowie międzyrzeckich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski i odbyło się to 15 października. W zorganizowanych przez dyrektorów szkół uroczystościach uczestniczyli m. in. parlamentarzyści, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej – Mariusz Filipiuk, rodzice uczniów otrzymujących stypendium oraz społeczność szkolna.

W roku szkolnym 2015/2016 starosta bialski Tadeusz Łazowski przyznał stypendia naukowe za wyniki w nauce 167 uczniom z siedmiu szkół prowadzonych przez Powiat Bialski na kwotę 160 700 zł, w tym: 46 stypendiów za średnią ocen 4,5; 9 stypendiów za średnią ocen 4,6; 32 stypendia za średnią ocen 4,7; 26 stypendiów za średnią ocen 4,8; 8 stypendiów za średnią ocen 4,9; 17 stypendiów za średnią ocen 5,0; 29 stypendiów za średnią ocen 5,1 i wyżej oraz 1 stypendium za uzyskanie tytułu finalisty olimpiady finansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na kwotę 300 zł. Łączna wysokość przyznanych stypendiów uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 161 tys. zł.

Ilość stypendiów przyznanym uczniom z podziałem na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim:

32 stypendiów za wyniki w nauce, na kwotę 2 830 zł/ miesiąc, w tym:

9 stypendiów za średnią ocen 4,5,

5 stypendiów za średnią ocen 4,6,

7 stypendiów za średnią ocen 4,7,

3 stypendia za średnią ocen 4,8,

4 stypendia za średnią ocen 4,9,

4 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej,

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach:

21 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 920 zł/miesiąc, w tym:

9 stypendiów za średnią ocen 4,5,

3 stypendia za średnią ocen 4,7,

3 stypendia za średnią ocen 4,8,

3 stypendia za średnią ocen 5,0,

3 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej,

Zespół Szkół w Małaszewiczach:

23 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 2 210 zł/miesiąc, w tym:

5 stypendiów za średnią ocen 4,5,

6 stypendiów za średnią ocen 4,7,

7 stypendiów za średnią ocen 4,8,

1 stypendium za średnią ocen 5,0,

4 stypendia za średnią ocen 5,1 i wyżej,

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu:

7 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 660 zł/ miesiąc, w tym:

1 stypendium za średnią ocen 4,5,

3 stypendia za średnią ocen 4,7,

1 stypendium za średnią ocen 4,8,

2 stypendia za średnią ocen 4,9,

Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim:

44 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 4 600 zł/ miesiąc, w tym:

11 stypendiów za średnią ocen 4,5,

2 stypendia za średnią ocen 4,6,

6 stypendiów za średnią ocen 4,7,

6 stypendiów za średnią ocen 4,8,

8 stypendiów za średnią ocen 5,0,

11 stypendiów za średnią ocen 5,1 i wyżej

oraz 1 stypendium dla finalistki olimpiady – 300 zł wypłacane jednorazowo,

Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim:

32 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 3 120 zł/miesiąc, w tym:

10 stypendiów za średnią ocen 4,5,

6 stypendiów za średnią ocen 4,7,

5 stypendiów za średnią ocen 4,8,

3 stypendia za średnią ocen 4,9,

1 stypendium za średnią ocen 5,0,

7 stypendiów za średnią ocen 5,1 i wyżej

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Międzyrzecu Podlaskim:

8 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 760 zł/ miesiąc, w tym:

1 stypendium za średnią ocen 4,5,

2 stypendia za średnią ocen 4,6,

1 stypendium za średnią ocen 4,7,

1 stypendium za średnią ocen 4,8,

1 stypendium za średnią ocen 4,9,

2 stypendia za średnią ocen 5,0.

Powyższe stypendia otrzymali uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Powiat Bialski, spełniający warunki określone w regulaminie. Zaznaczyć należy, iż stypendium starosty otrzymali również uczniowie klas pierwszych, którzy legitymowali się dobrymi wynikami w nauce na świadectwie gimnazjalnych oraz zdobyli minimum 140 punktów podczas naboru do szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów starosty bialskiego znajdują się w Regulaminie udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/174/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad udzielania stypendium starosty bialskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski.

zdjęcia z uroczystości znajdują się tutaj

Scroll to Top