Super Sołtys

Dzień Sołtysa przypadający na 11 marca był okazją do podsumowania plebiscytu ogłoszonego przez portal informacyjny Biala24 na Super Sołtysa powiatu bialskiego. Odbył się on już po raz drugi i cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż oddano ponad 6000 głosów w formie smsów na 65 kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectw. Honorowy patronat nad konkursem objął starosta bialski Mariusz Filipiuk. Podsumowanie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W pierwszej kolejności starosta Mariusz Filipiuk wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Mariuszem Kiczyńskim i posłem na Sejm RP Stanisławem Żmijanem, a także redaktorem naczelnym portalu Łukaszem Kamińskim wręczyli szklane statuetki i upominki ufundowane przez powiat bialski najpopularniejszym sołtysom w ramach danej gminy. Potem przyszedł czas na głównych zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Bogdan Liniewicz z Sitnika, który uzyskał ok. 20 proc. wszystkich głosów. Drugie uzyskał Tomasz Doroszuk z Nosowa, zaś trzecie Marian Serhej z Łomaz.

Ten wyjątkowy dzień był okazją, by starosta bialski Mariusz Filipiuk nie tylko pogratulował popularności zwycięzcom oraz inicjatywy portalowi Biala24, ale także złożył najserdeczniejsze życzenia w Dniu Sołtysa, wszystkim służącym swoją wiedzą, pracą i doświadczeniem w sołectwach powiatu bialskiego. Starosta podkreślił w swoim wystąpieniu – W pogoni codzienności często nie doceniamy właściwie trudu i zaangażowania, jakie wkładają sołtysi w wypełnianie swoich zadań. Należy do nich nie tylko zbieranie podatków gminnych. Na barki sołtysów spada coraz więcej obowiązków, a oni pozostają niezłomni. W tak wyjątkowym dniu chciałbym im gorąco podziękować za trud i poświęcenie dla swoich społeczności. Mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taka chwila, gdy wasza praca zostanie doceniona w formie dodatku do emerytury lub innej gratyfikacji.

Uroczystość swoimi występami uświetniły: zespół rockowy Hard Gock z Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach, zespoły taneczne „Macierzanka” i „Figiel” z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, zespół śpiewaczy „Zorza” z Cicibora Dużego, Wiktoria Szczepanowska ze Szkoły Podstawowej w Sławacinku Dużym oraz Natalia Marczuk z Międzylesia.

 

Scroll to Top