Dotacje na infrastrukturę drogową

Jednostki samorządu terytorialnego z woj. lubelskiego o trzymają w 2017 roku ponad 60 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych. 13 marca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów, w którym uczestniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczyli samorządowcom umowy dotyczące udzielenia dotacji na realizację 55 zadań, z których 15 dotyczy dróg powiatowych (98,3 km), a 40 dróg gminnych (52,3 km). W sumie przebudowa obejmie 150,6 km dróg na terenie woj. lubelskiego.

Na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na rok 2017 znalazło się 120 wniosków. Wśród nich również te pochodzące z powiatu bialskiego. W naszym powiecie dotacje uzyskały następujące zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie -Krzyczew od km 0+500 do km 3+382,5 o długości 2,8825 km oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) od km 0+000 do km 1+072 odcinek długości 1,072 km. Łączna wartość obydwu projektów to ponad 4 mln zł.

Zdjęcie wyróżniające dzięki uprzejmości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Scroll to Top