Świadczenie usług sprzątania w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz Oddziałach Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i w Terespolu.

 OA.272.4.8.2013.BS

O G Ł O S Z E N I E  P R Z E T A R G U
z dnia 7 listopada 2013

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg w postępowaniu o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, pod nazwą: „Świadczenie usług sprzątania w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz Oddziałach Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i w Terespolu.”

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


  Biała Podlaska dnia 19.11.2013

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia

 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top