Święto Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej

Z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej uroczyście obchodzono ten dzień 10 lutego.

Uroczystość była okazją do wręczenie zasłużonym funkcjonariuszom odznaczeń państwowych od Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz mianowań na wyższe stopnie służbowe w służbie więziennej.

Dyrektor ZK w Białej Podlaskiej ppłk Leszek Wojciechowski przedstawił zgromadzonym prezentację na temat obecnego stanu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej i podejmowanych działań służących bezpieczeństwu mieszkańców i resocjalizacji skazanych.

Podczas uroczystości starosta bialski Mariusz Filipiuk pogratulował funkcjonariuszom z okazji ich święta, życzył wytrwałości w służbie, podziękował za bardzo dobrą współpracę z władzami powiatu i pracę na rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz przekazał ppłk. Leszkowi Wojciechowskiemu okolicznościowy grawerton.

Scroll to Top