szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Po uroczystości Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 20 października 2015 r. w Pałacu w Cieleśnicy odbyła się narada dyrektorów szkół i powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez powiat bialski. Podczas niej poruszane były tematy związane z materiałami planistycznymi do projektu budżetu powiatu na 2016 r. (racjonalizacja wydatków), funkcjonowanie szkół i powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także sprawy bieżące. Obecni byli na niej m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z wicestarostą Janem Bajkowskim na czele.

Na spotkaniu była możliwość wymiany doświadczeń międzypokoleniowych, gdyż uczestniczyli w niej również dyrektorzy emerytowani.

Drugiego dnia szkolenie prowadziła Jadwiga Romaniuk – kierownik Oddziału w Białej Podlaskiej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Miało ono formę warsztatową, a obejmowało zagadnienia: podstawa prawna dyrektorskiej obserwacji zajęć, cele obserwacji dyrektorskiej, jej etapy i przebieg, dokumentowanie, ewaluacja oraz wykorzystanie obserwacji do doskonalenia pracy nauczyciela i jego rozwoju zawodowego.

Scroll to Top