Szkolenie dla organizacji pozarządowych – nowe formularze dotacyjne

21 grudnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie pod nazwą „Nowe formularze ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym”. Szkolenie  było przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu bialskiego lub na rzecz jego mieszkańców. Wzięło w nim udział 25 osób. Prowadzącym był doświadczony szkoleniowiec Artur Gluziński, zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Scroll to Top