Szkolenie obronne

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego na rok 2017 uzgodnionego z Wojewodą Lubelskim pismem ZK-I.657.3.1.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. oraz „Planem szkolenia obronnego organizowanego w dniu 23 maja 2017 r.” zatwierdzonego przez Starostę Bialskiego dnia 26 kwietnia 2017 r. w dniu 23 maja 2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.40 odbyło się szkolenie obronne dla grup szkoleniowych pracowników prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w gminach i gminach o statucie miasta oraz pracowników starostwa wskazanych do realizacji zadań kurierów Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

Do przeprowadzenia szkolenia obronnego zostali zaproszeni znawcy tematyki obronnej: Sławomir Wierzbicki doktorant Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlicach oraz mjr Grzegorz Celiński Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej.

Tematyka szkolenia dotyczyła następujących zagadnień: świadczenia rzeczowe i osobiste na potrzeby obronności państwa, ochrona infrastruktury krytycznej w systemie bezpieczeństwa państwa w kontekście możliwych zagrożeń w formie wykładu oraz przeznaczenie, zadania, organizacja i przebieg Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej oraz reklamowanie na wniosek i z urzędu – podstawy prawne – praktyczne wprowadzania danych w formie gry decyzyjnej.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem w pierwszej kolejności pracowników prowadzących zadania obronne w gminach i gminach miejskich powiatu jak również pracowników starostwa – kurierów Akcji Kurierskiej.

Tekst: Kazimierz Rzychoń

Scroll to Top