Szpital Powiatowy uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

W dniu 14 lutego 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

Certyfikat dyrektorowi międzyrzeckiego szpitala Ireneuszowi Stolarczykowi wręczył Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie Jerzy Hennig. Certyfikat jest ważny przez 3 lata. Potwierdza on spełnienie przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Wiodącą ideą akredytacji jest bezpieczeństwo pacjenta we wszystkich obszarach działalności medycznej. Uzyskanie przez nasz szpital certyfikatu daje więc pacjentowi pewność, że nasza placówka, w której zechce się leczyć, spełnia wysokie standardy jakości świadczonych usług i norm bezpieczeństwa. Zostały one sprawdzone, ocenione i potwierdzone przez niezależnych audytorów. Normy i standardy, które wypełnia akredytowany szpital, są akceptowane i obowiązują w wiodących krajach europejskich.
Uzyskanie certyfikatu pozwoliło międzyrzeckiemu szpitalowi z wynikiem 95% spełnienia standardów akredytacyjnych znaleźć się w na pierwszym miejscu w elitarnym gronie 141 szpitali akredytowanych na ponad 700 funkcjonujących w kraju.

W każdej placówce służby zdrowia najważniejszym aspektem działania powinno być dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Dlatego dla naszych pacjentów uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego to swego rodzaju gwarancja bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia oraz proces postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji jest na najwyższym poziomie – zgodny z określonymi standardami. Potwierdza wysoką jakość usług medycznych świadczonych w naszej placówce. Międzyrzecki szpital jest szpitalem przyjaznym, bezpiecznym i rozwojowym
Uzyskanie akredytacji przez nasz szpital z pewnością będzie miało wpływ na jeszcze większe ukierunkowanie działań na pacjenta, na uświadomienie sobie, iż satysfakcja pacjenta to nie tylko zadowolenie z leczenia, ale wypływa na nie także wiele czynników: czystość, jakość posiłków, przestrzeganie praw pacjenta.

Należy podkreślić, iż otrzymanie certyfikatu zobowiązuję. Zobowiązuję do dalszego doskonalenia całego procesu związanego z jakością i bezpieczeństwem pobytu i leczeniem naszych pacjentów.
Akredytacja zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia, dążenia do coraz wyższej jakości, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i możliwości związanych z funkcjonowaniem i rozwojem SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
Wynikają one także z konieczności dostosowania SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim do zmieniającego otoczenia, wymogów prawa, oczekiwań pacjentów oraz zachodzących zjawisk demograficznych i epidemiologicznych.
W związku z tym chcemy poszerzyć gamę naszych usług medycznych o nowe zakresy. Jednym z nich, jest utworzenie 60-cio łóżkowego zakładu opiekuńczo-leczniczego na bazie Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wiejskiej. Drugim ważnym zakresem jest utworzenie 30- to łóżkowego oddziału wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej.
Chcemy podkreślić, iż naszym celem jest aby nasz szpital utrzymał status szpitala przyjaznego, bezpiecznego i rozwojowego.

Cetryfikat

 

 

Scroll to Top