Szpital powiatowy z certyfikatem akredytacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim otrzymał od Ministra Zdrowia akredytację w zakresie działalności Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Została ona wydana na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.

W wyniku dokonanej oceny punktowej szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny przyznany na okres 3 lat, ważny do 7 lutego 2021 roku, w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.

Posiadanie certyfikatu daje wielorakie korzyści zarówno dla pacjentów jak i dla samego szpitala. Po zmianach w finansowaniu systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpitale na rynku usług. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria.

Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Akredytacji CMJ, który następnie organizuje procedurę akredytacyjną. Ośrodek analizuje stosowane standardy akredytacyjne. Pozwala to na uzyskanie informacji na temat głównych problemów, na jakie napotykają szpitale zabiegające o certyfikat akredytacyjny.

Do tej pory akredytację taką otrzymało 191 szpitali w całej Polsce. W województwie lubelskim posiada ją 13 placówek.

SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim wciąż pracuje nad ulepszaniem standardów opieki lekarskiej, m.in. poprzez realizowanie nowych projektów czy zakup sprzętu takiego jak nowy tomograf komputerowy i endoskop. Przypomnijmy, że rozpoczęły się już pierwsze prace remontowe w budynku wydzierżawionym międzyrzeckiemu szpitalowi powiatowemu przez Urząd Gminy Kąkolewnica. Ma tam powstać przychodnia, która będzie oferować różnego rodzaju świadczenia medyczne. Pacjenci będą mogli korzystać m.in. z porad lekarza rodzinnego, ale również lekarzy specjalistów: internisty, neurologa czy ginekologa. Wkrótce remont rozpocznie się również w Łózkach w gminie Drelów, gdzie powstać ma zakład opiekuńczo-leczniczy. Jako pierwsze remontowi poddane zostanie ogrodzenie wokół budynku dawnej szkoły podstawowej.

 

Scroll to Top