Temat ASF na sesji Sejmiku Wojewódzkiego

Wczoraj w Lublinie odbyła się XXXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Na sesji radni jednomyślnie przegłosowali apel do rządu, w którym wyrażają niepokój związany z brakiem zdecydowanych i skutecznych działań w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem afrykańskiego pomoru świń. Sytuacja trzody chlewnej w województwie lubelskim, w tym na terenie powiatu bialskiego jest krytyczna. Sejmik Województwa Lubelskiego domaga się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i jego organów w terenie podjęcia stanowczych i natychmiastowych działań, w szczególności dotyczących:

  1. Stworzenia rządowego planu, mającego na celu odblokowanie środków na walkę z ASF, możliwych do pozyskania z Unii Europejskiej.
  2. Wyegzekwowania skutecznego odstrzału sanitarnego i planowego dzików przez koła łowieckie, i doprowadzenia do zmniejszenia populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenach do 50 km od granicy wschodniej.
  3. Zapewnienia przez Rząd RP niezbędnej, realnej pomocy umożliwiającej przestrzeganie zasad bioasekuracji.
  4. Koniecznego wzmocnienia służb weterynaryjnych, zarówno kadrowego, jak i sprzętowego.
  5. Utrzymania systemu dopłat do świń sprzedawanych z terenów zagrożonych ASF.
  6. Ustanowienia pełnej kontroli sanitarnej w stosunku do żywności importowanej z Ukrainy i Białorusi.
  7. Uznania sytuacji związanej z ASF za stan bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, oraz powierzenia Premierowi RP kierowania pracami grupy zadaniowej ds. zwalczania ASF.

Sejmik Województwa Lubelskiego poparł inicjatywę Zarządu Województwa Lubelskiego o dopłatach do każdego zgłoszenia przypadku znalezienia padłego dzika i każdej odstrzelonej lochy w wysokości 200 zł. Zgłoszenia takie można kierować do wójtów lub starosty. Pieniądze mają pochodzić z budżetu województwa.

Podczas wczorajszej sesji powiat bialski reprezentował starosta Mariusz Filipiuk, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Marek Sulima. Na sesji obecni byli również przedstawiciele rolników.

 

Scroll to Top