ARR: można składać wnioski w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

Agencja Rynku Rolnego w Warszawie Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że od 19 czerwca obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać do 11 lipca. W przypadku województwa lubelskiego powyższym działaniem objęte są następujące gminy w powiecie bialskim: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Rokitno, Terespol i Zalesie.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. w odniesieniu do następujących kategorii świń:

  • lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,
  • inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównywanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o udzielenie pomocy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie do dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. można składać w terminie do 21 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia pomocy producentom świń zamieszczone są na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl oraz pod numerem telefonu (22) 661 72 72 lub siedzibie Oddziału Terenowego ARR, ul. Leszka Czarnego 3 w Lublinie tel. (81) 536 37 00.

Scroll to Top